26 września 2017

Społeczeństwo Obywatelskie

 

Czy mieszkańcy Gminy Poczesna są już dojrzałym Społeczeństwem Obywatelskim?

Na tak postawione pytanie nie ma prostych odpowiedzi. Zacznijmy od zdefiniowania czym jest Społeczeństwo obywatelskie. Według  portalu WIKIPEDIA to społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomośćjego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.

Czy społeczność lokalna ma zdefiniowane cele? Czy cele te potrafi realizować bez inspiracji ze strony władzy samorządowej czy państwowej?

Jeszcze niedawno można było spotkać zapaleńców, którzy na codzień poświęcali swój czas wolny dla dobra wspólnego poprzez pracę przy telefonizacji gminy czy pracę na rzecz np. budowy czy remontu sali w Nowej Wsi.

Dziś wydaje się, że władza zawłaszczyła sobie praco do wyznaczania celów. Liderzy lokalni nie są w stanie samodzielnie wyznaczać i realizować cele. Czy oznacza to słabość Liderów lokalnych? Niekoniecznie. Może to oznaczać, że brak celów do których realizacji nie są potrzebne olbrzymie środki finansowe.

Apelujemy do Liderów Lokalnych aby nie bali się podejmować się trudnych wyzwań. Społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy wskażą co i w jaki sposób można osiągnąć.

 

Definicja Społeczeństwa Obywatelskiego zaczerpnięta z www.wikipedia.org