25 września 2017

Dlaczego powstało

Dlaczego powstało?

Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź lokalnych działaczy społecznych na zgłaszane im zapotrzebowanie. Mieszkańcy naszej Gminy oczekiwali od dłuższego już czasu na inicjatywę, która odpowie na Ich potrzebę organizowania Społeczeństwa Obywatelskiego.

Społeczeństwo Obywatelskie, to nic innego jak zaangażowanie się mieszkańców w wspólne przedsięwzięcia, za które mogą wziąć odpowiedzialność bez potrzeby oglądania się na struktury Państwa.

Mieszkańcy naszej Gminy zasługują na to, aby mieć możliwość swobodnego zrzeszania się w stowarzyszeniach, ruchach, kołach i innych formach w celu wyrażania własnych poglądów i realizacji własnych pomysłów.

Stowarzyszenie w Gminie Poczesna ma być taką inicjatywą.