Wybrano władze stowarzyszenia

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym dokonano wyboru władz stowarzyszenia. Wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję

Do Zarządu wybrano:

Prezes – Robert Chądzyński

Wiceprezes – Łukasz Łagodziński

Sekretarz – Dawid Pawlik

Skarbnik – Paweł Pawlik

Członkowie zarządu: Jolanta Mader, Jakub Olszewski i Anna Sznober

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Przewodniczący: Rafał Dobosz

Sekretarz – Mateusz Kołodziej

Członek komisji – Artur Sosna

Dziękujemy dotychczasowemu zarządowi. Szczególne podziękowania kierujemy do Bożeny Grad, Alicji Delczyk, Alfreda Kołodzieja, Adamowi Banasiakowi i Jana Knysaka, którzy byli członkami władz statutowych poprzedniej kadencji. Dziękujemy za wasze zaangażowanie i prace na rzecz naszej małej ojczyzny.

Nowo wybranym członkom władz życzymy wszystkiego najlepszego. Realizacji ambitnych pomysłów i realizacji wyznaczonym na kolejną kadencję celów.