Poseł Burzyńska gościła w Poczesnej

Na zaproszenie Stowarzyszenia w Gminie Poczesna mieliśmy okazję gościć u nas Panią Poseł Lidię Burzyńską.

– Na prośbę Mieszkańców naszej gminy wznowiliśmy cykl spotkań „Poznaj swojego Parlamentarzystę”, który w poprzedniej kadencji sejmu cieszył się dużym zainteresowaniem – mówi Rafał Dobosz – wiceprezes stowarzyszenia

– Cieszę się, że miałam okazję gościć w Poczesnej – mówi Pani Poseł Lidia Burzyńska – jestem tu już drugi raz. Pierwszy raz byłam w maju, gdy w Hucie Starej A odbywał się bieg Strażacka 10-tka. Teraz była okazja do rozmowy o pracy posła i problemach gminy.

W spotkaniu, które poprowadził  prezes stowarzyszenia Robert Chądzyński uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele samorządu gminy i powiatu. Po przywitaniu przybyłych, przedstawił krótką prezentacje na temat praw i obowiązków parlamentarzysty. Po przedstawieniu informacji na temat pracy Pani Poseł Lidii Burzyńskiej oddał głos naszemu Gościowi.

Pani Poseł opowiedziała o swojej drodze do parlamentu, o doświadczeniach zawodowych w oświacie oraz życiu rodzinnym. Wśród swoich wypowiedzi podkreślała przywiązanie do życia na wsi z której pochodzi. Wskazywała na ważne Jej zdaniem kwestie o znaczeniu ogólnokrajowym oraz o swoich dokonaniach i pracach na rzecz naszej małej ojczyzny.

Przedstawiciele samorządu skorzystali z okazji, aby zainteresować Panią Poseł kilkoma kwestiami, które obecnie są podejmowane w różnych formach na wielu szczebli administracji.

Mieszkańcy dopytywali o plany na kolejne interwencji i prosili o wsparcie w kwestiach, których nie mogą podjąć w inny sposób.

Pani poseł podziękowała za spotkanie i każdemu z uczestników przekazała drobny upominek.

Na koniec spotkania Pani poseł została nagrodzona gromkimi brawami i w podziękowaniu za poświęcony czas i uwagę otrzymała kwiaty.

– Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wskazuje Robert Chądzyński – Chcemy aby Mieszkańcy mieli okazję wprost zadać pytania swoim przedstawicielom. Cieszy nas fakt, że parlamentarzyści równie chętnie włączają się w takie przedsięwzięcia.