Robert Chądzyński z rekomendacją Stowarzyszenia w wyborach na wójta gminy Poczesna

Na comiesięcznym posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia w Gminie Poczesna podjęto uchwałę popierającą niezależnego kandydata na wójta Gminy Poczesna i równocześnie prezesa Stowarzyszenia Roberta Chądzyńskiego. W uchwale czytamy: „Zarząd przeanalizował predyspozycje Roberta Chądzyńskiego do rzetelnego wypełniania funkcji wójta gminy. Podsumowując, Robert Chądzyński to:

– odpowiedzialny, młody ojciec pięcioosobowej rodziny,

– absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i słuchacz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

– członek wielu organizacji w tym Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna,

– przewodniczący Rady Rodziców w Publicznym Gimnazjum SPSK im. Św. Józefa Częstochowie oraz wieloletni były już wiceprzewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Poczesnej,

– człowiek dający sobie radę w trudnej polskiej rzeczywistości, doskonale poruszający się w świecie współczesnej techniki, a zarazem jasno i czytelnie wyrażający swoje myśli w mowie i piśmie,

– postać z wielką inicjatywą, potrafiąca bardzo dużo zrobić dla społeczności lokalnej, umiejąca rozmawiać z ludźmi, zjednywać ich wokół postawionych wyzwań i przedsięwzięć,

– osoba wrażliwa, otwarta na drugiego człowieka,

– zaangażowany w krzewienie zdrowego trybu życia w tym zapalony biegacz amator i organizator biegów ulicznych,

– kandydat wolny od jakichkolwiek zaszłości, zależności, otwarty na propozycje i na wszystkich współobywateli.

Wszystkie wyżej wymienione przymioty, upoważniające Zarząd Stowarzyszenia do postawienia przed Robertem Chądzyńskim tak poważnego wyzwania jakim jest kandydowanie w wyborach, mają udokumentowane potwierdzenie w przeszłej aktywności Roberta Chądzyńskiego oraz potwierdzane są bieżącą jego działalnością na różnych niwach.”