Marek Balt w Poczesnej

W czwartek gościliśmy Posła na Sejm RP Pana Marka Balta. Było to kolejne spotkanie z Cyklu Poznaj swojego Parlamentarzystę. Dziękujemy Panu Posłowi, że przyjął nasze zaproszenie i Mieszkańcom, którzy przybyli na spotkanie.

 

W trakcie spotkania Pan Poseł przybliżył nam prace parlamentarzysty widzianą oczami Posła opozycji.

 

Bardzo chętnie odpowiadał na pytania Mieszkańców, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o pracy Pana Posła. Pytano o zawirowania wokół służby zdrowia, przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego, refundację leków i jakość leczenia w szpitalach częstochowskich

Pytani również  o język nieparlamentarny w Sejmie przy okazji ostatnich debat czy  incydent  z Januszem Palikotem oraz o reformie emerytalnej. Pytani czy Poseł opozycji ma realna „siłę sprawczą”. Pan Poseł wskazał powołanie Zespołu Parlamentarnego, którego był pomysłodawcą, którego zadaniem jest uruchomienie w 2014 roku połączenia kolejowego Wrocław – Opole – Częstochowa – CMK – Warszawa, który pozwoli nam na dojechanie do Warszawy w niecałe 2 godziny.

Mieszkańcy pytali Pana Posła o rozrost administracji publicznej, finansowanie partii politycznych oraz immunitet parlamentarny.

Ostatnie pytania dotyczyły praworządności oraz w jaki sposób powinni zachować się obywatele, kiedy dowiadują się o łamaniu prawa czy trwonieniu publicznych pieniędzy. Pan poseł wskazał, że wówczas o takim zdarzeniu należy powiadomić właściwe organy (policję czy prokuraturę). Powiedział, że aby taka informacja miała większe „oddziaływanie” może zostać przesłana do wiadomości posłów i wówczas również Oni będą informowani o „postępach”

Na zakończenie Członkowie Stowarzyszenia podziękowali za przybycie i wręczyli Posłowi kwiaty.

Już w czerwcu będziemy gościć kolejnego Posła. Więcej informacji na ten temat już wkrótce.