Szymon Giżyński w Poczesnej

25 czerwca na zaproszenie Stowarzyszenia w Gminie Poczesna gościliśmy w Poczesnej Posła na Sejm RP Pana Szymona Giżyńskiego. To przedstawiciel już trzeciego ugrupowania politycznego, które mają swoich przedstawicieli w parlamencie z naszego okręgu wyborczego.

Dziękujemy Panu Posłowi za to, że pozytywnie odpowiedział na nasze zaproszenie, Mieszkańcom naszej Gminy oraz Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia za udział w dyskusji i spotkaniu.

Szczególne podziękowania dla Pani Agnieszce Nowak – właścicielki firmy Avangarda – za udostępnienie sali.

I tym razem mimo naszego pisemnego zaproszenia nie było przedstawicieli Rady Gminy ani Wójta, co stało się już ich niepisanym zwyczajem. Widocznie nasi samorządowcy nie chcą spotykać się z Posłami, których zapraszamy do naszej Gminy.

 

Tym razem spotkanie odbyło się w komercyjnej sali Weselno-bankietowej Avangarda w Poczesnej. Ponieważ Wójt Gminy odmówił nam pięć razy sali w budynku społecznym (w budynku GOK w Poczesnej i Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi), a chcieliśmy chodź jedno spotkanie zorganizować w Poczesnej skorzystaliśmy z uprzejmości Pani Agnieszki Nowak i spotkanie odbyło się w przepięknej sali nas Remizą OSP w Poczesnej.

Na spotkaniu Pan Poseł zwrócił uwagę uczestników spotkania na znaczenie patriotyzmu w życiu publicznym.  Jako przedstawiciel opozycji wskazywał na własne propozycje rozwiązywania problemów, z jakimi boryka się nasz kraj oraz kierunki rozwoju na przyszłość.

Na zakończenie od uczestników spotkania Pan Poseł dostał kwiaty i gromkie prawa.