I Lokalne Forum Biznesu

27 maja dzięki współpracy naszego Stowarzyszenia z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Remizie OSP w Hucie Starej A odbyło się I Lokalne Forum Biznesu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Izby z Prezydentem Rady Tadeuszem Szymanek oraz Ryszardem Mysłek na czele, wicestarosta Janusz Krakowian, wicewójt Andrzej Lech, wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina, przedstawiciel Pani Poseł Izabeli Leszczyna, Dariusz Jadczyk – przewodniczący Regionalnej Organizacji Pracodawców, Przedsiębiorcy z naszej Gminy i Częstochowy oraz Mieszkańcy i przedstawiciele zarządu naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy za udział w spotkaniu i konstruktywną dyskusję o relacjach między Administracją i Przedsiębiorcami oraz warunkach jakie należy spełnić, aby prowadzący przedsiębiorstwa różnych branż i różnej wielkości, chętniej lokowali swoją działalność w naszej gminie.

Zobacz jakie propozycje dla poprawy klimatu biznesowego przedstawiło podczas Debaty nasze Stowarzyszenie

W najbliższych dniach wystąpimy z petycją do władz gminy o powołanie Lokalnej Rady Biznesu w skład której powinni wejść przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców  oraz organizacji pozarządowych.

 

Rozpoczęcie Debaty. Przywitanie przybyłych uczestników i gości.