II Lokalne Forum Biznesu

26 maja w Poczesnej odbyło się już drugie Lokalne Forum Biznesu. Organizatorami spotkania była Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie i Stowarzyszenie w Gminie Poczesna.  Na spotkanie zaproszono przedsiębiorców, parlamentarzystów, samorządowców i organizację pozarządowe. W tym roku tematem przewodnim był: „Subregion północny województwa śląskiego, jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej – szanse i wyzwania dla gmin”.

Spotkanie poprowadzili Panowie Dariusz Jadczyk – prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców oraz Robert Chądzyński – prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna. Po przywitaniu przybyłych gości, prezes Jadczyk przedstawił swoją organizację i przypomniał o celach, jakie stawia sobie organizacja pracodawców. Jak Powiedział prezes Jadczyk – jesteśmy organizacją dialogu i ekspertów, dlatego miło mam dziś Państwa gościć w Poczesnej. Następnie prowadzący poprosili o zabranie głosu Pana Piotra Krawczyka z Powiatowego Urzędu Pracy. Pan Dyrektor przedstawił sytuację na lokalnym rynku pracy w powiecie częstochowskim. Jak powiedział – w ostatnim czasie widzimy ożywienie na rynku pracy, mimo dużych zwolnień grupowych z częstochowskiej huty, przedsiębiorcy chętnie zatrudniają nowych pracowników. Głos w dyskusji zabrał również wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian, który przypomniał o swoich doświadczeniach w biznesie w latach 90 i przypomniał, że stanowienie prawa jest domeną polityków w stolicy, a na poziomie lokalnym możliwości są znacznie ograniczone. Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji był zastępca wójta gminy Poczesna – Andrzej Lech, który przedstawił ofertę gminy dla biznesu. Prezes Robert Chądzyński dokonał podsumowania i przed rozpoczęciem dyskusji i przytoczył swoje słowa z I Forum i zaprezentował wypowiedzi przedsiębiorców, którzy zechcieli opowiedzieć mu o swoich doświadczeniach w prowadzeniu swojej działalności na terenie gminy Poczesna. Prezes Jadczyk otworzył dyskusje i zaprosił do rozmowy wszystkich przybyłych. W dyskusji pojawiały się różne opinie, które wskazywały na konkretne sytuacje i problemy, jakie napotykane są na co dzień przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w przeciwieństwie do urzędników nie widzą zbyt wielu powodów do inwestowania w Poczesnej. W innych miejscowościach przedsiębiorców/pracodawców traktuje się lepiej, a oferta dla biznesu nie jest tylko na papierze. Na zakończenie spotkania organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie i konstruktywny udział w dyskusji. Jak powiedział p. Chądzyński takie spotkania są potrzebne po to, aby każda ze stron mogła wysłuchać uwag pod swoim adresem bez zbędnych emocji i wyciągnąć wnioski, co jeszcze należy poprawić, aby w przyszłości nie popełniać tych samych błędów.