Spotkanie dla samorządowców

W imieniu Stowarzyszenia w Gminie Poczesna oraz Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Marty Salwierak serdecznie zapraszamy samorządowców wraz z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi na spotkanie informacyjne nt. nowego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, które odbędzie się 6 marca 2018 rok o godz. 18.00 w Remizie OSP Huta Stara A ul. Tkacka 23

Konkurs Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ma na celu umożliwienie mieszkańcom regionu realnego wpływu na zainwestowanie środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które będą służyć rozwojowi lokalnej społeczności. Województwo Śląskie po raz pierwszy inicjuje konkurs, w którym sołectwo (Rada Sołecka) wyznaczy cele i określali kierunki rozwoju swojej miejscowości.

Wysokość środków finansowych przyznanych z budżetu Województwa Śląskiego na realizację konkursu w roku 2018 wynosi 4 800 000 zł.

Doceniając ogromne społeczne zaufanie jakim cieszy się „urząd” sołtysa oraz jego społeczna działalność Zarząd Województwa Śląskiego ma pewność, iż przeznaczone środki zostaną wykorzystane racjonalnie służąc mieszkańcom. Proszę o przekazanie

Na spotkaniu przedstawimy informację na jakie zadania można pozyskać środki oraz procedurę aplikowania o środki.