Wsparcie dla Sołectw

6 marca br. w Remizie OSP Huta Stara A odbyło się spotkanie dla samorządowców, sołtysów i członków Rad Sołeckich poświęcone nowym programom dotacyjnym Urzędu Marszałkowskiego adresowanym do Sołectw. Za udział w spotkaniu i merytoryczną dyskusję dziękujemy wszystkim uczestnikom. W spotkaniu uczestniczyli wicewójt, przedstawiciel Rady Gminy oraz sołtysi i członkowie Rad Sołeckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie poprowadzili Marta Salwierak i Robert Chądzyński